Zitting
€ 29,49
Zitting kinderfysiotherapie
NVT
Zitting manuele therapie
€ 38,43
Zitting oedeemtherapie
NVT
Zitting bekkenfysiotherapie
NVT
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen
€ 40,78
Telefonische zitting
€ 10,-
Screening
€ 10,22
Intake en onderzoek na screening
€ 29,49
Intake en onderzoek na verwijzing
€ 29,49
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
€ 55,32
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport
NVT
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen
€ 29,49
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen
€ 25,55
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen
€ 20,14
Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen
€ 15,99
Groepszitting van meer dan tien personen
€ 12,50
Toeslag voor uitbehandeling
€ 11,58
Inrichtingstoeslag
€ 5,78
Toeslag buiten reguliere werktijden
€ 10,-
Instructie/overleg ouders van de patiënt
€ 29,49
Niet nagekomen afspraak
€ 15,-
Verstrekte verband- en hulpmiddelen
€ 10,-
Eenvoudige, korte rapporten
€ 29,49
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten
€ 54,-
   
   
Ga naar boven